Bli medlem

Våre foreldres arv og våre barns fremtid er vårt ansvar.  Skal vi sitte stille og se på det som skjer eller skal vi gjøre noe med det?  Skal vi være så selvtilfredse at vi ikke bryr oss om at gjerder settes opp rundt oss og innskrenker demokrati, arbeidsrettigheter, bruk av natur og privatiserer velferd, som vi har betalt for, og som er vår eiendom?

Vi har to valg, sitte stille og se på at det skjer, eller ta opp kampen og overbevise alle om at det er folket som bestemmer over folket.  Ved å melde deg inn i Folkeaksjonen mot TISA er du med og engasjerer deg i det viktige arbeidet for å bevare selvråderett og folkestyre. –  Arbeidet for å hindre at markedskreftene bestemmer over vår velferd.