Bli medlem

Motstanden mot TISA er basert på engasjement blant vanlige folk.  For å stoppe TISA-avtalens angrep på våre rettigheter, demokrati og velferd, må vi bli mange og synlige.Ved å melde deg inn i Folkeaksjonen mot TISA er du med og engasjerer deg i dette viktige arbeidet for å bevare sjølråderett og folkestyre.

Å stoppe TISA-avtalen er en av vår tids viktigste kamper.

Medlemskontingent gjelder for kalenderåret. Men ved førstegangs innmelding etter 1. desember gjelder medlemskapet ut det påfølgende kalenderår.