Hvem er vi?

Folkeaksjonen mot TISA er en politisk uavhengig grasrotorganisasjon som jobber for å stoppe den udemokratiske handelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement).

Folkeaksjonen mot TISA startet som en facebookaksjon i januar 2015, og ble registrert som en organisasjon i september 2015. Folkeaksjonen har deltatt på en rekke demonstrasjoner, og organiserte den store demonstrasjonen foran Stortinget på den internasjonale aksjonsdagen mot de udemokratiske handelsavtalene TISA og TTIP i oktober 2015.

Folkeaksjonen er en del av en større sosial bevegelse vi ser vokse fram i Europa. Hundretusener av mennesker har tatt til gatene og protestert mot den nye generasjonen udemokratiske avtaler. Sivilsamfunn, fagforeninger og aktivister har sloss sammen for å stoppe dette forsøket fra multinasjonale selskaper på å kuppe demokratiet.

TISA vil påvirke mange grunnleggende samfunnsområder og bestemme stadig mer over våre livsvilkår, blant annet helse, utdanning og andre offentlige velferdstjenester, arbeidstakeres rettigheter, klima og miljø, personvern, et fritt internett, regulering av finanstjenester, demokrati og lokalt selvstyre.

Hvis du ikke har hørt om handelsavtalen TISA er det fordi du ikke skal. TISA forhandles fram med stor grad av hemmelighold. TISA inneholder klausuler som vil hindre oss i å ta privatiserte tjenester tilbake til det offentlige. Dersom TISA blir en realitet kan avtalen komme til å undergrave grunnleggende menneskerettigheter og demokrati.

Folkeaksjonen mener at handel ikke kan være et mål i seg selv. Vi mener at menneskerettigheter, demokrati, velferd og miljø må settes foran profitt og selskapers og investorers snevre økonomiske interesser.

Demokratiet er i fare. Å stoppe TISA er en av vår tids viktigste kamper. Lignende avtaler har blitt stoppet før. Bli med oss i denne kampen!